Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

UEF tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chiều 4/10, Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) đã tiến hành buổi nghiệm thu đề tài “Tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam” do PGS.TS Lê Thị Mận – Khoa Tài chính – Kế toán làm chủ nhiệm.
Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: NGND.PGS.TS Nguyễn Thanh Tuyền – Chủ tịch Hội đồng, hai Ủy viên phản biện gồm PGS.TS Nguyễn Đình Tự, TS. Hoàng Thị Loan và TS. Nguyễn Đình Luận là ủy viên Hội đồng.
 
PGS.TS Lê Thị Mận trình bày nội dung đề tài

Theo các ủy viên phản biện, điểm nổi bật của đề tài là đã xây dựng được khung lý thuyết về nghiệp vụ ngân hàng thương mại và tín dụng tài trợ xuất khẩu làm cơ sở để phân tích thực trạng tài trợ xuất khẩu tại BIDV giai đoạn 2011 – 2015, từ đó xây dựng các giải pháp khả thi, phù hợp thực tế nhằm mở rộng tín dụng tài trợ xuất khẩu cho các ngân hàng thương mại khác ở Việt Nam. Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu mang tính khoa học cao như phương án thống kê, điều tra khảo sát, tổng hợp phân tích... Các số liệu thể hiện độ tin cậy cao, khá đầy đủ và phong phú.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.