Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Ngành Kinh tế đối ngoại xét tuyển những môn nào?

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, việc huy động nguồn nhân lực cho hoạt động này được coi trọng và đẩy mạnh. Ngành Kinh tế đối ngoại theo đó nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ bởi triển vọng nghề nghiệp và cơ hội khẳng định bản thân mà nó mang lại.
Nếu chọn ngành Kinh tế đối ngoại để đăng ký xét tuyển, thí sinh cần tìm hiểu ngành Kinh tế đối ngoại xét tuyển những môn nào (tổ hợp môn nào)? để xác định môn học ưu thế, tiến hành tích lũy, ôn tập kiến thức ngay từ đầu.
Ngành Kinh tế đối ngoại xét tuyển những môn nào?
Dưới đây là danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế đối ngoại với các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng mà thí sinh có thể tham khảo:
1. Đại học Ngoại thương (Hà Nội): Trường tuyển sinh chuyên ngành Kinh tế đối ngoại bằng các tổ hợp môn Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh, Toán – Văn – Anh (D01), Toán – Văn – Pháp (D03); Toán – Văn – Nga (D02); Toán – Văn – Trung (D04) và Toán – Văn – Nhật (D06).
2. Đại học Ngoại thương TP.HCM: Kinh tế đối ngoại là chuyên ngành của ngành Kinh tế và được xét tuyển dựa trên các tổ hợp môn Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh, Toán – Văn – Anh, Toán – Văn – Nhật.

ngành Kinh tế đối ngoại xét tuyển những môn nào
 Thí sinh cần tìm hiểu ngành Kinh tế đối ngoại xét tuyển những môn nào (tổ hợp môn nào)? để xác định môn học ưu thế, tiến hành tích lũy, ôn tập kiến thức ngay từ đầu

3. Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Thế mạnh đào tạo về nhóm ngành kinh doanh, quản lý theo chuẩn quốc tế chính là cơ sở nền tảng để UEF tiến hành mở đào tạo ngành Kinh tế đối ngoại trong thời gian tới (dự kiến năm 2017). Theo đó, các tổ hợp xét tuyển dự kiến bao gồm: Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, Toán – Văn – Anh, Văn – Sử –  Địa.
3. Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM: xét tuyển các tổ hợp môn Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh và Toán – Văn – Anh.
4. Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội): các tổ hợp môn xét tuyển ngành Kinh tế đối ngoại gồm Toán – Lý – Anh, Toán – Văn – Anh.


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.