Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Chuỗi hội thảo chuyên đề thiết thực của khoa Quản trị kinh doanh

Đồng hành cùng các bạn sinh viên xuyên suốt chương trình là Thạc sĩ Philip Endersby đến từ trường Toulouse Business. Hướng đến mục tiêu cung cấp hành trang nghề nghiệp vững vàng cho những người trẻ đang theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh và quản lý, Marketing.Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.