Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Khoa Quản trị kinh doanh định hướng sinh viên nghiên cứu khoa học hiệu quả

Ngày 29/10 tới đây, khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM sẽ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Phương pháp nghiên cứu khoa học và cách chọn, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Eureka" tại Hội trường lớn UEF.
Đây là dịp để sinh viên toàn trường nắm bắt bức tranh toàn cảnh về hoạt động nghiên cứu khoa học, được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài, tạo nền móng xây dựng những công trình nghiên cứu hiệu quả, qua đó có cơ hội tham gia tranh tài ở các cuộc thi lớn, cụ thể là Eureka.
 
PGS.TS Hồ Đắc Nguyên Ngã chia sẻ kinh nghiệm trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

Nghiên cứu khoa học là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu trong học tập và trong thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề do đời sống xã hội và nghề nghiệp đặt ra, từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn tri thức chuyên môn của mình. Hiểu được ý nghĩa này, hàng năm, giảng viên, sinh viên UEF đã tích cực đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn với chuyên môn hoặc tìm hiểu những kiến thức mở rộng. 


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.