Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Cách tính điểm tốt nghiệp và phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2016

Thí sinh cần biết cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo bài thi và lựa chọn trường xét tuyển đại học, sau khi biết điểm thi THPT quốc gia.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp: Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 4 bài thi, thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12, được tính theo công thức sau:
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi đều đạt trên 1 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp.
 
Công thức tính điểm thi tốt nghiệp

Phúc khảo bài thi trong 15 ngày: Bộ GD&ĐT quy định, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.
Sở GD&ĐT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.