Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Đáp án chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2016

Chiều ngày 4/7, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức của 8 môn thi: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học. Các thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi các liên kết dưới đây: 
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 CỦA BỘ GDĐT: 
1. MÔN TOÁN HỌC
2. MÔN NGỮ VĂN
3. MÔN VẬT LÝ
4. MÔN HÓA HỌC
5. MÔN SINH HỌC
6.MÔN LỊCH SỬ
7. MÔN ĐỊA LÝ
8. CÁC MÔN NGOẠI NGỮ
    MÔN TIẾNG ANH
    MÔN TIẾNG PHÁP
    MÔN TIẾNG ĐỨC
    MÔN TIẾNG NGA
    MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC
    MÔN TIẾNG NHẬT

Thí sinh vui vẻ sau những giờ thi đầy căng thẳng