Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

UEF công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – đợt 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2, năm 2016 được tổ chức vào ngày 05 - 06/11 vừa qua.
> Tra cứu kết quả tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2016
 Theo đó, Nhà trường sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 10/11 đến hết ngày 25/11/2016.
  • Thời gian làm việc:
- Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
  • Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học (Phòng A-03.02, tầng 3).
  • Lệ phí phúc khảo: 300.000 đồng/môn

UEF nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩUEF nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ từ ngày 10/11/2016
 
Lưu ý: Sau ngày 25/11/2016, Hội đồng tuyển sinh Cao học sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định hiện hành. Kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố trước ngày 05/12/2016.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.