Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Học ngành Quan hệ Quốc tế ở đâu?

Sự đặc thù của xu hướng hội nhập ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực cần có vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và luật pháp các nước trước tiến trình phát triển của từng quốc gia. Từ đó, nhiều ngành học mới được mở đào tạo để đáp ứng cho sự phát triển ấy, ngành Quan hệ Quốc tế được xây dựng trên cơ sở này.
Theo đó, thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn bậc học, chương trình đào tạo và môi trường học tập phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của bản thân. Học ngành Quan hệ Quốc tế ở đâu? sẽ là câu hỏi đầu tiên mà các bạn phải tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho nghề nghiệp tương lai.
Trường nào đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế?
Hiện nay, ngành Quan hệ Quốc tế được đào tạo tại nhiều trường đại học như Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,... Bên cạnh đó, một số trường chuẩn quốc tế như Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) cũng dự kiến đào tạo ngành này vào năm 2017 nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong lĩnh vực này.

Học ngành Quan hệ Quốc tế ở đâu?
Học ngành Quan hệ Quốc tế ở đâu? à câu hỏi đầu tiên mà các bạn phải tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho nghề nghiệp tương lai

Do đặc thù ngành học, hầu hết các trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế đều chú trọng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về văn hóa, lịch sử, tình hình kinh tế, chính trị, chiến lược ngoại giao, luật pháp...các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, đàm phán trong môi trường đa văn hóa, giải quyết tranh chấp, khả năng thích nghi và hội nhập xu thế toàn cầu. Nhìn chung, kiến thức được học tập tại các trường sẽ đảm bảo tốt cho quá trình thực hành nghề nghiệp của các bạn sau khi tốt nghiệp.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.