Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Sinh viên UEF tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Chiều ngày 9/12 vừa qua, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra với sự tham dự của 690 đại biểu. Bạn Đỗ Hoài Thương – sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài Chính TP.HCM (UEF) vinh dự là một trong những đại diện ưu tú được Hội sinh viên Thành phố bầu chọn là đại biểu tham gia kỳ Đại hội lần này.

 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, từ ngày 9 -11/12

Đại hội được xem là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên. Với khẩu hiệu “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.