Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Khẳng định sắc màu thương hiệu cá nhân với cuộc thi “You Branding”

Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên UEF trao đổi kiến thức kinh tế, xã hội, đồng thời khẳng định chất riêng trong thời kỳ hội nhập, Khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức cuộc thi “You Branding” với nhiều vòng thi hấp dẫn. 

You Branding là cơ hội để sinh viên UEF khẳng định thương hiệu cá nhân

Kết hợp cùng các buổi tọa đàm trong xuyên suốt cuộc thi, “You Branding" sẽ giúp các bạn sinh viên làm giàu thêm kiến thức về thương hiệu và kỹ năng xây dựng bản sắc cá nhân.
Vì sao và khi nào phải xây dựng thương hiệu cá nhân?; lợi ích từ danh tiếng, phong cách, diện mạo bề ngoài, thái độ và kỹ năng của bản thân mang lại ra sao?,... tất cả sẽ được làm rõ thông qua cuộc thi. Đặc biệt, 
“You Branding" cũng là hoạt động thực tế hóa môn học Quản trị thương hiệu, tạo cơ hội cho sinh viên ngành Marketing và Quản trị kinh doanh vận dụng lý thuyết vào các hoạt động thực tế.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.