Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thảo luận giải pháp xây dựng và phát triển nền kinh tế số qua hội thảo khoa học tại UEF

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý, các doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận về vấn đề đang là tiêu điểm hiện nay – nền kinh tế số Việt Nam, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển nền kinh tế số”. 
 

Xây dựng và phát triển nền kinh tế số là chủ đề của buổi hội thảo khoa học diễn ra tại UEF vào ngày 20/12 tới

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Việt Nam đang là quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng tạo nên nhiều thách thức có tác động tiêu cực đến kinh tế nước nhà.
Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.