Liên hệ

* Liên hệ Đào tạo
Trụ sở chính: Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM - UEF
Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08 ) 5422 6666  * Email: info@uef.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 7:30 đến 17:00

   
* Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh
 Điện thoại: (08) 5422 5555 - Hotline: 094 998 1717