Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

HÀNH TRANG THỰC TẬP 2013

Đại học UEF đang tổ chức chương trình sinh hoạt cuối khóa với chủ đề: “Hành trang thực tập 2013”. Đây là chương trình giúp nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi tích cực cho sinh viên nhằm đạt kết quả tốt nhất trong thời gian thực tập tại các doanh nghiệp.

Tham gia chương trình năm nay, có Giám đốc Nhân sự Tập đoàn AEON Việt Nam - Bà Lê Thị Mộng Huyền, Giám đốc điều hành Viện Quản lý Việt Nam (VIM)-Ông Vũ Tuấn Anh, Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Công ty Dược phẩm Himed Pharmacy-Bà Phạm Thị Nguyên Thanh, Cố vấn Nhân sự Công ty sản xuất đồ gỗ cao cấp Anh quốc Theore Alexander- Ông Vũ Xuân Tường, …và các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp như: Future Banker (Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính - BTCI),…

Được các CEO, CHRO chia sẻ kinh nghiệm về cách trình bày một CV, kỹ năng trả lời phỏng vấn để tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà tuyển dụng, giao tiếp nơi công sở,... đã làm cho tất cả sinh viên tham dự “Hành trang thực tập 2013” vô cùng phấn khởi chuẩn bị bước vào đợt thực tập ngay sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ.

  Các chuyên gia tham gia chương trình năm nay
 Chăm chú ghi chép những chia sẻ quý báu từ các chuyên gia


 Mạnh dạn trao đổi với các chuyên gia