Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề tham khảo thi THPT quốc gia 2019. Theo đánh giá sơ bộ, so với năm 2018, đề thi tham khảo các môn thi THPT quốc gia 2019 được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, các câu hỏi trắc nghiệm ngắn gọn hơn.

đề thi tham khảo
Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố phương án thi THPT quốc gia 2019

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.