Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

UEF chiêu sinh lớp luyện thi IELTS khóa 2 và các khóa đào tạo ngắn hạn

Nhằm cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng toàn diện, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt được trình độ ngoại ngữ mong muốn, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp UEF thông báo khai giảng lớp Luyện thi tiếng Anh quốc tế IELTS khóa 2, Nhật ngữ N5 và các khóa học ngắn hạn, cụ thể như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên UEF;
- Học viên bên ngoài có nhu cầu tham gia.

chiêu sinh luyện thi IELTS
Sinh viên đăng ký các khoá học luyện thi IELTS sẽ làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào để được sắp xếp lớp học phù hợp
 
2. Thông tin khoá học:
b. Chương trình Luyện thi chứng chỉ IELTS

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.