Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Luật quốc tế là gì? Học những gì?

Để giúp thí sinh có mong muốn theo đuổi ngành học yếu thích một cách phù hợp nhất, đặc biệt đối những bạn yêu thích ngành Luật quốc tế. Sau khi có cái nhìn rõ nét về Luật quốc tế là gì? Học những gì? chắc chắn các bạn thí sinh sẽ có được hướng xác định về tố chất cũng như chọn lựa địa điểm học tập uy tín. Điều này thật dễ hiểu, bởi đây là ngành học hứa hẹn mang đến tương lai rộng mở cho các bạn trẻ trong bối cảnh hội nhập.

Ngành Luật quốc tế là gì?

Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia luôn cần đến một hành lang pháp lý nhằm đảm bảo tính ổn định, bền chặt. Các công việc gắn với Luật quốc tế vì thế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Ngành Luật quốc tế UEF
"Luật quốc tế là gì? Học những gì?" là câu hỏi được rất nhiều bạn thí sinh gửi đến ban tư vấn

Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Các nước khác nhau sẽ có hệ thống luật pháp khác nhau, để thống nhất sự khác nhau ấy về điểm chung nhằm tăng cường các mối quan hệ ngoại giao trên tất cả các lĩnh vực là yêu cầu công việc chung của những ai thực thi công việc liên quan đến luật quốc tế.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.