Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Giảng viên UEF tham gia học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á

Từ 27/04 đến 02/06/2017, giảng viên Hoàng Mi, công tác tại Khoa Quan hệ Quốc tế và Truyền thông trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tham dự Chương trình Học bổng ICMA YSEALI Environmental Sustainability Fellows Program.
YSEALI Professional Fellows Program là một phần của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), được sáng lập bởi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết với các thủ lĩnh trẻ trước các thách thức của khu vực và toàn cầu, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Hoa Kỳ và các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Gắn kết và thúc đẩy quan hệ với tuổi trẻ là yếu tố then chốt trong chính sách tái cân bằng hướng tới vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Với thực tế 65% dân số ASEAN ở độ tuổi dưới 35, YSEALI là một sự đầu tư quan trọng cho thế hệ các lãnh đạo tương lai của Đông Nam Á. 

học bổng Tổng thống Mỹ - UEF học bổng Tổng thống Mỹ - UEF 1
Chứng nhận tham gia chương trình của giảng viên Hoàng Mi

Chương trình đã đưa cô cùng các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Hoa Kỳ. Tại đây, các gương mặt tham gia chương trình có thể đào sâu thêm kiến thức về các vấn đề khu vực, và chia sẻ kinh nghiệm cũng như tầm nhìn. Được tài trợ bởi Phòng Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình học bổng YSEALI Environmental Sustainability Fellows Program là chương trình nghiên cứu nâng cao với chủ đề Môi trường, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về Hoa Kỳ và nâng cao năng lực lãnh đạo cho ứng viên.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.