Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Đảng bộ UEF kết nạp Đảng viên mới

Sau thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua cũng như thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, của trường với nhiều đóng góp nổi bật, sáng 17/05, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) trang trọng tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú Phạm Quốc Hải - Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 Đảng bộ UEF tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
Đồng chí Tăng Mỹ Hà – Bí thư Chi bộ 2 đọc Quyết định kết nạp đồng chí Phạm Quốc Hải vào hàng ngũ của Đảng

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.