Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Những tình huống khiến thí sinh mất điểm ngay trong phòng thi

Những điều tưởng như đơn giản như giấy nháp thi, khẩu lệnh hết giờ thi, số tờ thi, ghi mã đề,... nếu thí sinh không chú ý sẽ dễ mất điểm thậm chí bị trừ điểm bài thi ngay lập tức.
Chỉ được 10 phút kiểm tra các kỹ thuật khi nhận đề thi

Bộ GD&ĐT lưu ý với các thí sinh về các quy định trong phòng thi như sau:
Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình.
Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp.
Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề.
Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi.

Thi THPT quốc gia 2017
Thí sinh cần nắm rõ quy chế phòng thi tránh mất điểm "oan"

Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình.
Thí sinh chỉ được viết 1 thứ mực
Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ);

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.