Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

UEF tổ chức họp tổng kết Khối 8 – Khối thi đua cơ sở giáo dục đại học

Sáng ngày 24/06, Cuộc họp tổng kết Khối 8 – Khối thi đua cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 đã diễn ra tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) với sự tham dự của đại diện các trường: Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ thông tin Gia Định, Đại học Văn Hiến, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Hùng Vương, Học viện Cán bộ TP.HCM cùng sự hiện diện chỉ đạo của đại diện UBND TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM.
Mở đầu buổi họp, PGS.TS Ngô Cao Cường, Phó Hiệu trưởng UEF đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Khối trong năm học vừa qua. Trong đó, UEF với vai trò là Khối trưởng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Sở GDĐT TP.HCM và UBND TP.HCM giao phó.
 
PGS.TS Ngô Cao Cường, Phó Hiệu trưởng UEF báo cáo tổng kết tình hình hoạt động khối năm học vừa qua

Tại đây, các trường trong Khối cũng đã thực hiện bỏ phiếu kín bầu chọn cho các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ. Dựa trên kết quả bình xét, Khối thi đua cơ sở Đại học năm học 2015 - 2016 sẽ tiến hành làm các thủ tục đề xuất vinh danh.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.