Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ - Đợt 2 năm 2016 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
  1.1. Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
  1.2. Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

 
Tân học viên cao học đợt 1 – khóa 2016 trong Lễ khai giảng

Vui lòng xem thêm thôn tin chi tiết tại đây.