Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

​Khám phá "nghệ thuật" quản lý con người với ngành Quản trị nhân lực tại UEF

Hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường lao động sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lý nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng đối với sự thành bại của mỗi doanh nghiệp.
Nhiều đơn vị sử dụng lao động đã bắt đầu chú trọng và chuyên nghiệp hoá công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Những nhà quản lý nhân sự hiệu quả, có tư duy, định hướng rõ ràng sẽ được các doanh nghiệp săn đón, trọng dụng. Ngành quản trị nhân lực hứa hẹn đem đến những cơ hội việc làm với những đãi ngộ hấp dẫn trong thời gian tới.
Quản trị nhân lực – “cột sống” của doanh nghiệp
Ngày nay, khi nguồn nhân lực chất lượng trở thành nhân tố quyết định đến sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp, công tác quản lý nhân sự đã thể hiện được vai trò cốt lõi của mình. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, tuyển dụng và quản lý giấy tờ hành chính như trước đây, người phụ trách công tác nhân sự cần phải có tư duy đột phá để hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả, nghiên cứu triển khai các chế độ, chính sách thích hợp để duy trì và phát triển nguồn nhân lực vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ và kỹ năng mang lại sự phát triển bền vững cho tổ chức.

Quản trị nhân lực giữ vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức

Bên cạnh việc đáp ứng những mong muốn tức thời về điều kiện làm việc, chế độ lương bổng và phúc lợi hấp dẫn cho người lao động, người làm công tác nhân sự cần xây dựng những giải pháp tối ưu để người lao động có thể nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng thông qua một lộ trình đào tạo rõ ràng và thiết thực.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây