Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Phòng Đào tạo – Khảo thí UEF thay đổi địa điểm tiếp sinh viên

Kể từ ngày 13/06/2016, Phòng Đào tạo – Khảo thí, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ chính thức thay đổi địa điểm hoạt động.
 
Phòng Đào tạo – Khảo thí UEF sẽ chuyển từ lầu 4 xuống lầu 2 từ ngày 13/6

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.