Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Sinh viên UEF và Đại học Bangkok sẽ hội ngộ trong buổi hội thảo về AEC

Ngày 17/05/2016 tới đây, 120 sinh viên và 4 giảng viên đến từ Đại học Bangkok – Thái Lan (B.U) sẽ sang Việt Nam tham gia chương trình giao lưu học thuật với chủ đề “AEC International Pathway: Opportunities and Challenges for Vietnam and Thailand Tourism” tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF).


Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây