Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

UEF thông báo chuyển đổi hệ thống e-mail


Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư điện tử (e-mail) của Nhà trường và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, cũng như tăng cường khả năng bảo mật, lọc thư rác và phòng chống mã độc, Trung tâm Quản lý Công nghệ Thông tin (TT.QLCNTT), trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo đến toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên (CB-GV-NV) và sinh viên toàn trường về việc nâng cấp e-mail UEF từ hệ thống Zimbra sang nền tảng Google for Education.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây