Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Đăng ký xét tuyển học bạ THPT trực tuyến tại UEF năm 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016, trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp tục áp dụng hình thức đăng ký xét tuyển học bạ THPT trực tuyến bên cạnh hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
 
 xét tuyển học bạ THPT trực tuyến
Giao diện đăng ký xét tuyển học bạ THPT trực tuyến
Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.