Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Kinh doanh quốc tế: Ngành hữu ích trong xu hướng hội nhập


Dịch chuyển hàng hóa, nhân công, dịch vụ xuyên quốc gia là những hoạt động giao thương chung của nền kinh tế quốc tế trong xu thế hội nhập. Để phục vụ nhu cầu trên, lĩnh vực nghề nghiệp đầy tiềm năng và hấp dẫn là Kinh doanh quốc tế đã ra đời.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây