Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

UEF không ngừng nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn cho CB-GV-NV

Với mục tiêu không ngừng nâng cao nghiệp vụ cũng như kỹ năng giải quyết và xử lý công việc nhằm đáp ứng tốt cho những đòi hỏi cao hơn trong công tác chuyên môn, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thường xuyên tổ chức các khóa chuyên đề và đào tạo kiến thức thiết thực.
Ngay trong tháng 4 này, Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp cùng Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức lớp bồi dưỡng “Ứng dụng mô hình định lượng trong kinh doanh” bắt đầu từ ngày 13/4. Khóa học đề cao ứng dụng các mô hình kinh tế lượng vào công việc, nghiên cứu học thuật dưới sự hỗ trợ của các phần mềm thống kê như SPSS, AMOS, Expert choice, Fuzzy Tech.

lớp bồi dưỡng QTKD
Lớp bồi dưỡng “Ứng dụng mô hình định lượng trong kinh doanh” diễn ra từ ngày 13/4
 
Song song đó, ngày 25/4, chuyên đề kỹ năng tin học “Mẹo vặt tin học trong Word và Excel” cũng được triển khai bồi dưỡng. Tại đây, các chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác về kỹ năng tin học Word và Excel, đặc biệt là cung cấp các kiến thức cập nhật nhất về công dụng Mail Merge.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.