Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Học viên cao học UEF khóa 2015 bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Nhằm đánh giá kết quả học tập của các học viên khóa 2015 ngành Quản trị kinh doanh, ngày 1/4 vừa qua, Phòng Quản lý đại học - Sau Đại học trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 29 học viên lớp cao học khóa đầu tiên.
 Học viên cao học UEF khóa 2015 bảo vệ luận văn tốt nghiệp
Các thành viên của Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp 

Buổi lễ được tổ chức với 3 Hội đồng chấm luận văn gồm 15 thành viên là những chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm cũng như uy tín trong việc thẩm định, đánh giá nghiên cứu khoa học.
Theo đánh giá chung của các hội đồng, các học viên khóa học này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình chọn đề tài nghiên cứu. Tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu, phù hợp với mã số chuyên ngành đào tạo; đề tài của các luận văn có ý nghĩa lý luận và thời sự; thông tin dữ liệu đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng được ngay trong đơn vị đang công tác đồng thời có thể mở rộng và phát triển thành các đề tài nghiên cứu ở các cấp cao hơn.


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.