Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tân sinh viên Liên thông đợt 2/2016 tham gia Tuần sinh hoạt đầu khóa

Ngày 08/12 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) đã chính thức khởi động Tuần sinh hoạt đầu khóa dành cho Tân sinh viên Liên thông đợt 2 năm 2016 với sự tham gia của lãnh đạo phòng Đào tạo - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các khoa đào tạo Liên thông. 
 
Thạc sĩ Lê Dũng – Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng phổ biến quy chế đào tạo đến toàn thể sinh viên liên thông đợt 2/2016.
 
Ngay sau phần khai mạc, những nội dung trọng tâm đã được Thạc sĩ Lê Dũng – Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng phổ biến chi tiết đến các Tân sinh viên như: giới thiệu hệ thống các ngành nghề cũng như quy chế đào tạo; hướng dẫn phương pháp học tập trong môi trường đào tạo theo học chế tín chỉ, hướng dẫn đăng ký môn học...

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.