Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Sinh viên UEF đã sẵn sàng “Cập nhật kiến thức thuế và kế toán năm 2016”

Vào ngày 23/12 tới đây, khoa Tài chính Kế toán – trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật kiến thức thuế và kế toán năm 2016” tại Hội trường lớn cho sinh viên toàn trường.

Những thông tin mới nhất về thuế, kế toán sẽ được truyền tải đến sinh viên UEF
tại buổi Hội thảo
 
Tham gia buổi hội thảo, sinh viên UEF sẽ được phổ biến những nội dung, quy định mới về thuế và chế độ kế toán trong năm 2016, tìm hiểu sâu hơn với những ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, kế toán theo thông tư 133 của Bộ Tài chính.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.