Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Thông tin về cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia 2017

Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017, khá nhiều thí sinh đã thắc mắc về cách làm tròn điểm thi. Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được cách làm tròn điểm đúng theo quy chế.
Quy định về làm tròn điểm các môn thi thành phần, tổ hợp môn
Cách làm tròn điểm thi THPT Quốc gia 2017 được quy định rõ trong Quy chế thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Theo đó, bài thi môn Ngữ văn (theo hình thức tự luận) sẽ được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 và không quy tròn điểm.
Đối với các môn thi trắc nghiệm còn lại, việc chấm thi sẽ được thực hiện trên máy chấm cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Tổ xử lý chịu trách nhiệm quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.
 Làm tròn điểm thi
Khá nhiều thí sinh chưa rõ về cách làm tròn điểm thi
 
Đối với bài thi môn Toán với 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu là sẽ tương ứng 0,2 điểm. Với đề thi có 40 câu, mỗi câu sẽ là 0,25 điểm. Đặc biệt với bài thi tổ hợp có 120 câu hỏi, khi quy sang điểm 10, mỗi câu sẽ tương ứng 0,08(3) điểm. Điểm bài thi được nhân theo số câu thí sinh làm đúng, sau đó sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân (theo quy tắc làm tròn trong toán học). Cụ thể, thí sinh làm đúng n câu hỏi, công thức tính sẽ là: 10:120  x n và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.