Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

UEF chính thức đào tạo thí điểm ngành Thương mại điện tử

Ngày 22/03/2016, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã giao nhiệm vụ cho trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) đào tạo thí điểm ngành Thương mại điện tử, trình độ Đại học hệ chính quy, mã ngành D340122 theo quyết định số 854/QĐ-BGDĐT. 

Theo đó, năm 2016, UEF tuyển sinh ngành này dựa trên hai phương thức là Xét kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT (lớp 12).


Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại:
Website UEF
Websie Thanh Niên