Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016


Sáng 14-3, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành những nội dung bổ sung, sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui. Những nội dung mới này sẽ áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh năm nay.
Những nội dung sửa đổi, bổ sung Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy bao gồm các qui định về ưu tiên khu vực, về điều kiện xét tuyển đối với thí sinh, qui trình xét tuyển của các trường…

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.