Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Có nên học ngành Kinh doanh quốc tế?

Hoạt động thông thương xuyên quốc gia ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ theo từng bước hội nhập của nền kinh tế. Lựa chọn ngành Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh chung này sẽ mở ra cho các bạn trẻ thêm kênh nghề nghiệp để theo đuổi. Tuy vậy, vẫn không ít bạn trẻ còn băn khoăn Có nên theo học ngành Kinh doanh quốc tế hay không, học ngành Kinh doanh quốc tế ra làm gì?”. Đi tìm lời giải cho “ẩn số” này sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc đưa ra quyết định lựa chọn ngành nghề của thí sinh.

Có nên học ngành Kinh doanh quốc tế?

Kinh doanh quốc tế chính là mắxích giúp cho các quốc gia tham gia vào quá trình liên kết quốc tế, mậu dịch hàng hóa và hội nhập vào thị trường quốc tế. Chính nhờ hoạt động của kinh doanh quốc tế đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, tạo cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới.
Nhân sự tham gia vào thị trường quốc tế còn giúp cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nhất lợi thế của các quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện xây dựng nền kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy việc khai thác, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, nâng cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Đây chính tiềm năng phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho những người lựa chọn học ngành Kinh doanh quốc tế.

Ngành Kinh doanh quốc tế
"Có nên học ngành Kinh doanh quốc tế?" - Lời giải nằm ngay trong bài viết này

Để thành công với ngành Kinh doanh quốc tế, bên cạnh kiến thức chuyên môn đòi hỏi người học cần có kỹ năng nghề nghiệp và vốn tiếng Anh chuyên ngành để có thể tiếp cận được lĩnh vực giao dịch với các nước trên thế giới. Từ những nhu cầu thực tế của xã hội và người học nhằm đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) đã áp dụng chương trình đào tạo song ngữ hiện đại,  50% thời lượng học bằng tiếng Anh, sinh viên sẽ được tiếp cận kiến thức nền tảng về kinh doanh; hoạt động kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế cùng các nghiệp vụ trong kinh doanh quốc tế như: thanh toán quốc tế, logistics, bảo hiểm ngoại thương bằng việc trải nghiệm học tập thực tế trong từng môn học tại các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.