Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thi THPT quốc gia 2019: Thay đổi đề và cách thức chấm thi

Ngày 22.3, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT với nhiều thay đổi về cách ra đề và chấm thi.

Nội dung thi chủ yếu trong chương trình lớp 12


Về nội dung thi, quy chế vừa ban hành được sửa đổi như sau: Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Như vậy, so với quy chế thi năm 2017, nội dung đề thi đã có thay đổi đáng kể, chỉ chủ yếu trong chương trình lớp 12, không thực hiện theo lộ trình mà quy chế năm 2017 đã ban hành, đó là: Năm 2017, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT.

Phản biện độc lập trước khi ra đề

Công tác soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh được quy định: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi.

thi thpt quốc gia
Năm nay nội dung đề thi thay đổi đáng kể, chủ yếu trong chương trình lớp 12


Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GD-ĐT là nguồn tham khảo quan trọng để soạn đề thi theo quy trình… Sau khi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh các đề thi được tổ chức phản biện độc lập. Các cán bộ phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề và đánh giá đề thi theo các yêu cầu được quy định; đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.