Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

UEF ký kết hợp tác chiến lược với Đại Học Bangkok, Thái Lan

Xây dựng môi trường học tập mang đẳng cấp quốc tế là một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu của trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF). Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, Nhà trường không ngừng tìm kiếm, mở rộng hợp tác với các đại học đối tác uy tín trên thế giới. Sau thời gian dài tìm hiểu và trao đổi học thuật, ngày 17 – 18/3/2016, đoàn Lãnh đạo đại diện trường UEF đã đến thăm Đại học Bangkok, Thái Lan (BU) và ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 trường. Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây