Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

UEF khai giảng lớp luyện thi tiếng Anh quốc tế IELTS - Khóa 2

Nhằm cung cấp kiến thức toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho người học đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo khai giảng lớp Luyện thi tiếng Anh quốc tế IELTS - Khóa 2, cụ thể như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên UEF;
- Học viên bên ngoài có nhu cầu tham gia.

Luyện thi IELTS
Sinh viên đăng ký sẽ được kiểm tra xếp lớp vào ngày 31/05


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.