Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Chào đón Đại hội Đoàn UEF, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 20/5 tới, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ chính thức khai mạc. Đại hội dự kiến có 84 đại biểu chính thức và hơn 40 đại biểu khách mời.
Đại hội III sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 về những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ III (2017 – 2019) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 – 2017; chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2017 – 2019) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.