Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Từ ngày 22/2, UEF khởi động chương trình hành trang thực tập


Từ ngày 22/02/2016 đến 05/03/2016, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ tổ chức chương trình hành trang thực tập “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” dành cho sinh viên Đại học khóa 2012 và Cao đẳng khóa 2013.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các bạn sinh viên phát triển nhận thức, thái độ và hành vi tích cực để đạt kết quả tốt nhất trong học kỳ thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời định hướng giúp sinh viên rèn luyện, tích lũy các kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, tạo đà thành công cho quá trình khởi nghiệp về sau.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây