Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Sinh viên chính quy mới được hoãn nghĩa vụ quân sự


Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự với nam đủ từ 17 tuổi trở lên, công dân nữ từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18 đến hết 25 tuổi, sinh viên chính quy được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, thêm 2 tuổi so với quy định cũ. Đại tá - tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh cho rằng, với điều chỉnh này sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy vẫn ở trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây