Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Hướng dẫn cách điền đúng phiếu Đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017

Để giúp thí sinh hoàn thiện hồ sơ Đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học năm 2017 một cách tốt nhất, Ban tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) hướng dẫn cách ghi thông tin trên phiếu Đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH,CĐ năm 2017 đến các thí sinh:
 Hướng dẫn điền phiếu đăng ký THPT Quốc gia 2017

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.
.
.
.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.